Statut

ASOCIAŢIA NORD PENTRU COOPERARE ŞI INTEGRARE

ANCI este o organizatie non-guvernamentala, autonomă, non-profit, care are la bază principiile egalităţii, libertăţii, diversităţii culturale, şi echidistanţei politice Înfiinţată în februarie 2013, asociaţia funcţionează în Şomcuta Mare, Judeţ Maramureş, România, în vecinătatea centrului de refugiaţi din localitate.

Scopul

 Apropierea dintre România şi ţările din Orientul Mijlociu, Africa, Asia şi ţările din afara Spaţiului European (spaţiu extracomuitar european), în domenii       precum cel social, cultural, educaţional şi comercial

 Promovarea diversităţii culturale în România şi ţările lumii

 Promovarea patrimoniul cultural imaterial şi mobil al României în ţară şi în afara graniţelor României.

 Promovarea drepturilor omului, a valorilor culturale şi spirituale nationale si internationale,

 Educarea cetăţenilor in vederea dezvoltării personale şi motivaţionale

Obiective/activităţi

 Facilitarea integrării persoanelor originare din Orientul Mijlociu, Asia şi Africa în mediul social românesc şi viceversa;

 Promovarea imaginii României – implicit a judeţului Maramureş în lume

 Dezvoltarea cooperării cu ţările lumii în domenii precum cel social, cultural, educaţional şi economic;

 Promovarea oportunităţilor de cooperare bilaterală în domeniile cultural, educaţional şi comercial.

 Promovarea patrimoniului cultural al României şi a diversităţii culturale în ţară şi în afara graniţelor ei.

 Sprijinirea românilor din diasporă pentru păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase româneşti

 Menţinerea legăturii cu reprezentanţele diplomatice ale ţărilor lumii în România şi viceversa;

 Incurajarea cetăţeniei active şi participarea la viaţa comunităţii, asigurarea, respectarea şi aplicarea valorilor democratice fundamentale

 Conştientizarea percepţiei individuale și colective asupra necesităţii dezvoltării personale şi motivaţionale

 Contribuţia la dezvoltarea realaţiilor interumane prin asistenţă în dezvoltarea personală şi îndrumare în viaţă şi în bussines

 Sporirea gradului de participare a cetăţenilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;

 Sprijinirea şi îndrumarea cetăţenilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;