Legislatie

DESPRE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII


Drepturile şi obligaţiile legale se menţin pe durata procedurii de azil, care incepe odata cu manifestarea de vointa si se finalizează, în termen de 7 zile de la:
- momentul comunicării deciziei de închidere a dosarului;
- data comunicării hotărârii ORI prin care s-a acordat statut de refugiat;
- data expirării termenului legal de depunere a plângerii sau, după caz, a recursului;
- data pronunţării hotărârii instanţei de recurs.
Excepţie fac cererile soluţionate în procedură accelerată.

Unele principii şi garanţii procedurale prevăzute de legea nr. 122/2006 privind azilul în România:
Accesul neîngrădit la procedura de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte solicitarea protecţiei statului român.
Dispoziţiile acestei legi se aplică fară discriminare.
Nereturnarea – împotriva solicitantului de azil nu pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forţată de la frontieră ori de pe teritoriul României.
Confidenţialitatea – obligaţia privind respectarea confidenţialităţii cu privire la datele si informaţiile referitoare la cererea de azil revine tuturor autorităţilor, organizaţiilor care desfăşoară activităţi în domeniul azilului sau unor terţe persoane implicate în procedura de azil ori care, intră în posesia unor astfel de date.
Exceptarea de la sancţiuni – autorităţile române nu vor aplica sancţiuni penale pentru motivul intrării sau şederii ilegale, solicitanţilor de azil care intră ori se află fără autorizaţie pe teritoriul României.
Rolul activ – autorităţile competente cu soluţionarea cererilor de azil pot investiga, din oficiu, orice împrejurări de fapt şi de drept care ar putea conduce la soluţionarea cauzei, chiar dacă aceste împrejurări nu au fost invocate sau menţionate în cererea de azil sau în plângere.

Afla mai multe la: Consiliul National Roman pentru Refugiati